Pomiary

Poniżej prezentujemy przykładowe wykresy generowane na podstawie danych z czujnika umieszczonego na budynku Instytutu Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Wykresy temperatury i wilgotności wskazują stan komory czujnika. Czujnik jest podgrzewany.